Автор:
За автора:

Никола Симеонов

Градът ражда красота, вълнение, спокойствие и музика. Едновременно. Обичам да потъвам в това море от звуци и разкази, прокраднали се от ъглите, малките недодялани улички, широките булеварди със свистящи коли-електрони.

Градът е голям, като света и малък като него. Хората се търсят в града, в автобуса, в трамвая. Искам да им помогна да се намерят, чрез историите, които самите те не знаят, че могат да разкажат – да ги разкажа вместо тях или заедно с тях.

За мен е чест да бъда проводник за всички късчета от битието ни, които нанизани на броеница всеки ден карат света да се върти.